Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de hersenstelen beiderzijds 4 mM. oraal van den pons, dus voor het begin der nervi oculomotorii, waren de labyrinthoprichtreflexen in de lucht niet aantoonbaar, maar werd wel de kop bij liggen op tafel opgericht.

Deze gevallen pleiten dus zeer voor het liggen van de centra van de lichaamsoprichtreflexen op den kop in het voorste mesencephalongedeelte.

Om dit nader na te gaan, werden doorsnijdingen verricht bij eenige konjjnen, waarbij A. de Kleyn beiderzijds de labyrinthen geëxtirpeerd had.

Het verslag van de waarnemingen gedaan bij een dezer konijnen luidt aldus:

Konijn Labyrinthloos III.

tO Nov. 1923. Aethernarcose. — Aan beide zijden het labyrinth geëxtirpeerd (A. de Kleyn).

Vervolgens trepanatie, verwijdering van het schedeldak en groote-hersenextirpatie voor de thalami. Huid gehecht. Narcose opgehouden.

3 uur 20: Einde der operatie.

4 uur 20: Vertoont geen één labyrinth reflex (geen labyrinthoprichtreflexen, geen compen¬

satoire oogstanden, noch oogdraai-reacties, noch progressie-reacties). Het mesencephalon wordt nu dwars doorgesneden.

Daarna zijn de verschijnselen:

Hangen kop beneden : kop 15° naar rechts gewend.

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Halsoprichtreflexen op het voorlichaam en eveneens op

het bekken.

In linker zijligging in de lucht gehouden laat het dier den kop in linker zijligging met het schedeldak naar beneden afhangen; bij rechter zijligging is de kop eveneens in zijligging en ook weer met afhangend schedeldak.

In linker zijligging op tafel gelegd richten kop en voorlichaam zich direct op en rolt het dier over den buik in rechter zijligging.

In rechter zijligging neergelegd richt de kop zich niet op, echter wel als men het dier wat heen en weer schudt.

De achterpooten vertoonen iets verhoogden tonus. Legt men het dier in rugligging (kop symmetrisch t. o. v. den thorax) dan neemt de tonus der achterpooten niet toe. Het lijkt dan of de linker pooten iets meer strektonus hebben dan de rechter.

5 uur: Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Lichaamsoprichtreflexen op den kop -)-

Uit beide zijliggingen richt het nu den kop op.

Uit linker zijligging op een onderlaag gaat direct de kop overeind, daarna het voor- en achterlichaam en ten slotte rolt het geheele dier in rechter zijligging.

Uit rechter zijligging op een onderlaag richt het ook den kop op en soms iets het voorlichaam. Schudt men het dier wat heen eii weer of knijpt men het in den staart, dan gaat het heele voorlichaam overeind en doet het ook pogingen om het achterlichaam op te richten, wat echter niet gelukt.

6 uur: Reflexen als boven.

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

op den kop -)-

Het gelukt het dier nog steeds niet het achterlichaam van uit de rechter zijligging op een onderlaag op te richten. Het dier gedood.

Obductie: Resteerende hersenen uit den schedel gehaald. De sneevlakte gaat dorsaal door het voorste gedeelte der corpora quadrigemina anteriora en door de hersenstelen juist voor de nervi oculomotorii.

Sluiten