is toegevoegd aan je favorieten.

De beteekenis der roode kernen en van het overige mesencephalon voor spiertonus, lichaamshouding en labyrinthaire reflexen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFB. 57.

Twee coupes meer caudaal (= 2 X 30 p) in coupe 3 vaii plaat 15 zijn van uit de steekwond twee bloeduitstortinkjes dwars door een deel van de deeussatio Forel zichtbaar. Deze coupe gaat juist door het geheele verloop der oculomotoriuswortels vanaf hun begin in de oculomotoriuskernen tot aan den ventralen rand der coupe en tevens aan de eene zijde door den overgang van een dezer wortels in de oculomotoriuszenuw.

AFB. 58.