Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de nuclei oculomotorii, door de nog grootendeels kleincollige 100de kernen, en ventraal dooide uittredende oculomotoriuswortels en het corpus mammillare gaat, zien we twee steekvorcnige wondjes, waarvan het eene van af den ventralen rand der coupe midden in het ganglion interpedunculare ligt en in de dorsaal daarvan gelegen decussatio Forel, terwijl het andere tusschen de- vezels van den oculomotoriuswortel der eene zijde naar den medialen rand van de roode kern der zelfde zijde gaat en daarbij vezels uit deze roode kern op haar weg naaide Forel'sche kruising doorsnijdt evenals vezels afkomstig van de andere roode kern na haar doorgang door de Forel'sche kruising.

In coupe 117, welke door de toppen der oculomotoriuskernen gaat en aan de eene zijde dóór, aan de andere zijde caudaal van den overgang van den oculomotoriuswortel in de zenuw, is geen steekwond door het ganglion interpedunculare meer zichtbaar, doch alleen één steek¬

wond, welke juist lateraal van dit ganglion ligt, maar mediaal van den oculomotoriuswortel der rechter zijde en van de rechter roode kern, de vezels uit deze roode kern naar de decussatio Forel en de vezels van uit deze decussatio, afkomstig van de andere roode kern, doorsnijdend.

Ook in coupe 125 doorsnijdt de steekwond nog steeds aan de eene zijde de naar de kruising toegaande en van de kruising afkomende vezels, zooals op de teekening van deze coupe te zien is en zooals ook zichtbaar is op de microphotographie van een gedeelte dezer coupe. (Zie de afbeeldingen 79 en 80).

Eveneens in coupe 129, welke nog door de oculomotoriuskernen, roode kernen en door het ganglion inteipedunculare gaat, maar aan de linker zijde reeds een stukje pons vertoont, worden aan de eene zijde de vezels uit de roode kernen vóór of na het gaan door de' Forel'sche kruising doorgesneden. (Zie afbeelding 81).

In coupe 141, welke door de caudale einden der roode kernen en door de kruisingder meest caudale, uit de roode kernen afkomstige, vezels gaat, zien we dat ook deze vezels vlak naast de kruising gekliefd worden.

Ook deze coupe vertoont nog de oculomotoriuskernen, terwijl ventraal aan beide zijden de voorste ponsrand zichtbaar is. (Zie afbeelding 82).

8

AFB. 78.

Sluiten