Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rior zich naar de oculomotoriuskern begeven. Aan de andere zijde, aan de zijde der steekwond, zijn nog eenige vezels in het laterale gedeelte van den fasciculus longitudinalis posterior en in den tractus Deiters aseendens gedegenereerd. In deze coupe (zie afb. 174), welke door het caudale deel der oculomotorius- en roode kernen, door de decussatio Meynert en door het ganglion interpedunculare gaat, is geen gebied van witte degeneratie meer te zien.

Weer 10 coupes meer oraal, in coupe 7 van plaat 25, welke door het middelste gedeelte der roode kernen gaat, zijn bijna al de gedegenereerde vezels, welke uit de decussatio bracchii

AFB. 175.

conjunctivi cerebelli ventraalwaarts gingen van lateraal en ventraal de roode kern binnengedrongen. Lateraal van de roode kern zijn geen gedegenereerde vezels meer te zien, wel nog enkele langs den ventralen rand. De dorsaalwaarts loopende vezels zijn eveneens bijna allen de oculomotoriuskern binnengetrokken. Aan de andere zijde der coupe zijn nog steeds enkele gedegenereerde vezels in den "fasciculus longitudinalis posterior lateraal van de oculomotoriuskern aanwezig.

In coupe 4 van plaat 26 (9 coupes meer oraal), welke door de toppen der oculomotoriuskernen gaat en vóór het ganglion interpedunculare en waarin de oculomotoriuswortels over hun geheele verloop vanaf de kernen tot aan den overgang dezer wortels in de oculomotoriuszenuwen zichtbaar zijn, zijn geheel geen degeneraties meer zichtbaar, behalve nog een heel enkele zwarte stip in de roode kern.

Bij konijn Lemnos, dat slechts bij liggen op de linker zijde op een onderlaag een lichaamsoprichtreflex op het lichaam vertoonde en niet bij liggen op de andere zijde, bleken bij het microscopisch onderzoek het eene bracchium conjunctivum cerebelli sterk gelaedeerd en zijn vezels tot in de roode kern der andere zijde gedegenereerd te zijn.

Sluiten