Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar geheele lengte vernietigde (zie afb. 189 en 190). De haard was in frontocaudale richting 1 cM. lang en had een grootste breedte van 5 a 6 mM. Hij drong niet in den thalamus en reikte eaudaal bijna tot aan de decussatio

AFB. 189.

Cop — Commissura posterior; Aq. = Aquaeductus Sylvii;

III = N. oculomotorius; NB = nucleus ruber; Pp = pes peduneuli cerebri; SnS = Substantia nigra.

AFB. 190.

^ 1 'I — nucleus oculomot.; Flp = Fasciculus longit. post.; Qa = corp. quadrigem. ant.; Brqp = brachium corp. quadrig. post.; Cgm = corp.

geniculat. med.; M = decussatio Meynert; F = decussatio Forel. Uit: Dr. H. v. Halban und Dr. M. Infeld. Zur Pathologie der Himschenkelhaube. Arb. a. d. Neurol. Instit. a. d. Wiener Universitat. Band IX, 1912.

bracchu eonjunctivi cerebelli. Om de kalkmassa was een bol van dicht gliaweefsel, zoodat links verwoest waren de roode en witte kern, de radix nervi oculomotorii, het mediale deel van den lemniscus medialis, de commissura Me> nert en het orale deel van den fasciculus longitudinalis posterior.

Sluiten