Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SNEDE.

i I

Lift reactie.

Sprongopvangreflex.

Kopdraaireactie.

Kopdraainareactie.

Kopdraainystagmus.

Kat 14. dorsaal toppen der corpora quadrig. ant.

ventraal hersenstelen voor de nervi oculo- + — + + motorii

Kat 9. | dorsaal orale deel der corpora quadrig. ant.

ventraal hersenstelen voor de nervi oculo- -j- — I

mótorii

Kat 10. dorsaal door het midden der corp. quadrig.

anteriora

ventraal door hersenstelen vlak voor den — — |

pons

Kat 6. dorsaal voor de corpora quadrigemina post.

ventraal hersenstelen 1 mM. voor den pons — — -|- -j- -|-

Kat 12. dorsaal achterste deel corp. quadrig. post.

ventraal middelste deel pons

Kat 13. dorsaal achter de corpora quadrig. post.

ventraal achter het midden van den pons — — -(- -|_

We zien dus, dat bij katten de ^prongopvangreflex alleen werd waargenomen na dwarse doorsnijdingen vóór het mesencephalon, de liftreactie daarentegen nog na sneden door het voorste gedeelte van het mesencephalon.

Kat 10 is de kat, waarbij de snede gegeven werd in het hoogste niveau, waarin en waarachter een dwarse doorsnijding bij de kat bij mijne proever steeds èn liftreactie èn sprongopvangreflex deed verdwijnen.

Daarentegen waren de kopdraai-reacties en -nareacties nog aanwezig na de laagste door mij gedane doorsnijding, namelijk na een doorsnijding caudaal van de corpora quadrigemina posteriora en achter het midden van den pons. (Kat 13).

Bij kat 6 met een totale dwarsincisie door het mesencephalon voor de corpora quadrigemina posteriora en door de hersenstelen 1 mM. voor den pons, dus achter de oorsprongen der nervi oculomotorii, werd een duidelijke kopdraai-nystagmus waargenomen.

Na het beschouwen der waarnemingen na totale dwarsincisies bij het konijn, wordt nog nader op deze waarnemingen bij de kat ingegaan.

Bij het konijn waren de resultaten omtrent deze zelfde reacties de volgende:

Sluiten