Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tussehen de beide oculomotoriuskernen, tusschen de beide trochleariskernen, tusschen de fasciculi longitudinales posteriores en tusschen de beide roode kernen door de decussatio Forel tot in het ganglion interpedunculare doorgedrongen is,

en zooals Magnus en de Kleyn aantoonden:

e. als het cerebellum geëxtirpeerd is.

Noch voor het in stand houden van een normale spiertonusverhouding, noch voor het optreden der verschillende oprichtreflexen, noch voor de verschillende draai-reacties, noch voor de compensatoire oogstanden en evenmin voor de liftreactie en voor den sprongopvangreflex zijn dus bij het konijn centra noodig, welke oraal liggen van het niveau dat juist vóór de oculomotoriuskernen en roode kernen gaat.

Sluiten