Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ uur 45: Niet Htiji' —

Labyrinthoprichtreflexen + ; het dier houdt den kop

bij rechter zijligging in de lucht: geheel in den normalen opgerichten stand, bij linker zijligging in de lucht: bijna in normalen stand.

bij hangen mot den kop naar boven : in normalen stand.

bij hangen met den kop naar beneden: in normalen stand.

bij rugligging in de lucht : in normalen stand, soms door ventraal-

buigen, soms door bijna 180° sterke draaiing.

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam -|-; met in z^jligging gefixeerden

kop tracht het dier het achterlichaam op te richten, wat echter niet geheel gelukt.

Halsoprichtreflexen -)-

Tonische halsreflexen -|~> duidelijk bij draaien van den

kop van het op zijde liggende dier.

Tonische labyrinthreflexen zwak.

Liftreactie -f-, sterk.

Sprongopvangreflex -)-, duidelijk.

Sprongreflex -|-, zeer sterk.

Horizontale oogdraai-reacties en -nareacties -|-, zeer duidelijk, zoowel bij

draaien naar links als naar rechts.

„ oogdraai-nystagmus en -nanystagmus -)Kopdraai-reacties en -nareacties -f-

Het dier loopt telkens enkele stappen; het achterlichaam valt echter telkens om, nu eens naar de linker zijde, dan weer naar de rechter zijde, waarna het zich steeds weer opricht.

3 Now. 1921 's ochtends. De kat dood gevonden.

Obductie: In de schedelholte een niet groot coagulum. Geen bloeding op den pons noch op de medulla oblongata.

Aan beide kanten is de thalamus intact. Aan beide zijden zit aan den thalamus een stukje ammonshoorn en een stukje van den lobus pyriformis. De sneevlakte loopt ter weerszijden af, is wigvormig.

Ventraal zijn aan het resteerende hersengedeelte te herkennen de medulla oblongata, het corpus trapezoides, de pons, de pedes pedunculi cerebri, het corpus mammillare, het infundibulum, het chiasma opticum en aan beide zijden een stuk van de reukwindingen. Aan de dorsale zijde ziet men het mesencephalon, de commissura posterior, den ventriculus tertius, de corpora habenulae en de fornix-zuilen.

De snede heeft precies de groote hersenhemisferen van de thalami afgesneden, alleen is beiderzijds een stukje ammonshoorn blijven zitten. Aan de ventrale zijde zit rechts van de middellijn een stuk van den lobus olfactorius.

Kat 5.

25Nov.l921. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel van aether en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi doorgesneden. — Trepanatie. — Schedeldak verwijderd met behoud van een mediane beenspang (Morita). — Groote hersenen tijdens manueel dichtklemmen der arteriae vertebrales geëxtirpeerd. — Schedelhuid gehecht. — Narcose opgehouden.

10 v/ut 55: Einde der operatie. De hartswerking van het dier is zeer slap. De ademhaling

geschiedt nog niet spontaan. Corneareflex —.

11 uur 5: De hartswerking is iets beter en de ademhaling geschiedt nu spontaan. Cornea¬

reflex -\-; Oor-snorhaarreflex -)-; gelijkzijdige buigreflex -f-; patellairreflex +.

Sluiten