Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tonische halsreflexen f , zijn niet duidelijk door de sterke

stijfheid.

Tonische labyrinthreflexen ? , het dier is geheel stijf, zoowel

bij buik- als bij rugligging.

Liftreactie +

Sprongopvangreflex —

Sprongreflex —

Kopdraai-reacties en -nareacties -)-

Compensatoire oogstanden —, dubieuse rotatoire deviaties.

Oogdraai-reacties en -nareacties, verticale — „ „ „ „ rotatoire —

„ „ „ „ horizontale +, sterk, doch alleen op het rechter

oog.

Het linker oog vertoont geen horizontale oogdraai-reacties.

De pupillen zijn zeer wijd; de corneareflexen zijn aanwezig.

2 uur 30: Het dier ligt steeds stijf in zijligging en vertoont geen spoor van oprichtreflexen, noch van lichaamsoprichtreflexen.

Tijdens een herhaald onderzoek op de oogdraai-reacties wordt de hartswerking zeer slecht en sterft het dier.

Obductie: De sneevlakte gaat door het orale derde deel der corpora quadrigemina anteriora en door het voorste gedeelte van den pons. De nervi oculomotorii zijn afgesneden; de linker nervus trochlearis is intact, de rechter is geheel in bloedstolsels gehuld. De nervi abducentes zijn beiden intact gebleven.

Konijn 18.

Gewicht 2.27 K.G.

2 Febr. 1922. Aethernarcose. — Tracheotomie. — Kunstmatige ademhaling met een mengsel van aether en lucht. — De carotiden afgebonden. — De nervi vagi intact gelaten. — Trepanatie. — Het schedeldak verwijderd. — Decerebratie. — Ken geringe bloeding gestelpt. — De huid gehecht en opgehouden met narcose.

10 uur ZO: Einde der operatie. Corneareflexen —. De ademhaling geschiedt nog niet spontaan.

10 uur 25: Haalt nu spontaan adem.

10 uur 50: Het dier is niet stijf. De voorpooten vertoonen een duidelijken buigtonus. De

patellairreflexen zijn zeer levendig. Bij kloppen op de kniepees treedt een dyclonus op. Omleggen van het dier van de buikligging in rugligging heeft eveneens een optreden van clonische contracties der achterpooten.

De labyrinthoprichtreflexen en de lichaamsoprichtreflexen op het lichaam zijn niet aantoonbaar, ook niet de halsoprichtreflexen op de voorste Iïchaamshelft.

11 uur 40: Het dier vertoont geen strekstijfheid. Zoowel de voor- als achterpooten ver¬

toonen een buigcontractuur, vooral de voorpooten. Het dier houdt de voorpooten in schouder en elleboog opgetrokken.

Beide oogen puilen iets uit en staan naar achteren, naar de ooren gedevieerd. De pupillen zijn wijd. De corneareflexen zijn niet op te wekken.

Hangt men het dier in de lucht met den kop naar beneden, dan houdt het den kop 45° naar rechts t. o. v. het bekken gedraaid.

Extensorstijfheid —

Labyrinthoprichtreflexen —

Lichaamsoprichtreflexen op den kop —

Lichaamsoprichtreflexen op het lichaam —

Halsoprichtreflexen —; soms was bij draaien van den kop

van het op den rug liggende dier een twijfelachtige reflex op het bekken waar te nemen.

Lif treactie —-

Sprongopvangreflex —

Sluiten