Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAGEN VAN DE PROEVEN OP DE KONIJNEN F., P. EN T.

Het heeft geen zin de verslagen mede te deelen van de talrijke proeven met steekwonden in het mesencephalon, waarbij de uitgebreidheid der verwonding niet microscopisch aan seriecoupes werd nagegaan. Evenmin van de proeven, waarbij na een steek in het dorsale gedeelte van het mediane sagittale vlak van het mesencephalon de spiertonusverhouding normaal bleef en de oprichtreflexen intact waren en waarbij de steek, zooals bij het microscopisch onderzoek bleek, minder ver ventraal reikte dan in de vermelde gevallen.

Hoewel de verwonding bij de konijnen F., P. en T. niet microscopisch werd nagegaan, wordt voor de verslagen van deze dieren een uitzondering gemaakt, omdat ze in het lijstje op bladzijde 92, hoofdstuk VII, vermeld worden.

Konijn F.

Gewicht 1.57 K.G.

16 Oct. 1'JÜ'Ü. Aethernarcose. — De carotiden afgebonden. — Trepanatie. — Het schedeldak verwijderd. — De groote hersenen voor den thalamus geëxtirpeerd en vervolgens een 2% mM. diep steekwondje toegebracht in de mediaanlijn van de ventrale zijde van het mesencephalon tusschen de oorsprongen van de nervi oculomotorii. — Huid gehecht en opgehouden met narcose.

10 uur 55: Einde der operatie. Het dier haalt regelmatig adem.

11 uur 25: Het dier vertoont geen spoor van stijfheid. Als men het dier aan het bekken

'in de lucht laat hangen met den kop naar beneden, houdt het dier den kop 90° naar rechts gedraaid.

Legt men het dier op de tafel in linker zijligging dan richt de kop zich direct op naar den normalen stand, het voorlichaam volgt en ten slotte houdt het dier den kop naar rechts gedraaid.

In rechter zijligging op de tafel gelegd richt het dier den kop niet op.

In de lucht gehouden vertoont het dier geen duidelijke labyrinthoprichtreflexen. De halsoprichtreflexen daarentegen zijn sterk aanwezig.

De oogen staan niet gedevieerd. De pupillen zijn wijd en rond. De linker pupil lijkt iets grooter dan de rechter. Pupilreflexen —. Cornearel'lexen -|-.

Rechter oog. Linker oog. Verticale compensatoire oogstanden -)-

Rotatoire compensatoire oogstanden, naar voren

„ ,, ,, , naar achteren -(- —

Verticale oogdraai-reacties -j-

„ „ -nystagmus +

Rotatoire oogdraai-reacties -f-

„ „ -nystagmus +

Horizontale oogdraai-reacties -{-

„ „ -nareacties +

„ „ -nystagmus +

# uur: Het dier is absoluut niet stijf.

Stijfheid —

Sluiten