Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later hoop ik nog even in te gaan op de resultaten, die bij dit functioneel nieronderzoek worden verkregen; ik wil nu echter nog wijzen op enkele voorzorgen, die in acht moeten worden genomen.

Is de patiënt n.1. in een stadium, waarin hij zijn oedemen verliest, dan krijgt men geen goeden indruk van de nierfunctie. Zoo'n patiënt zal meer water uitscheiden dan overeenkomt met de toegevoerde hoeveelheid, terwijl ook het gehalte van de urine aan keukenzout en ureum door dezen factor zal worden beinvloed.

Omgekeerd zullen in een stadium, waarbij oedemen gevormd worden, ook verkeerde resultaten verkregen worden. Men doet dus goed, slechts dan een functioneel nieronderzoek te verrichten, wanneer men kan verwachten, dat de patiënt zich bevindt in een toestand, waarbij een vaste verhouding bestaat tusschen de opgenomen en uitgescheiden stoffen. Ik heb hiermede rekening gehouden, door het onderzoek alleen dan te verrichten, als de patiënt genezen was van een acute aandoening of van een exacerbatie van een chronische nephritis.

Sluiten