Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen demping in de flanken. Bij palpatie geeft patiente drukpijn aan in de linker lendenstreek en het linker hypochondrium boven de demping, waar een duidelijke défense musculaire bestaat en een infiltraat te voelen is, dat zich ongeveer tot navelhoogte uitstrekt. Bij rectaaltoucher zijn geen afwijkingen te voelen. Ook de genitalia interna zijn normaal.

In de urine is een zeer sterke Obermayer'sche reactie, verder geen afwijkingen.

Het bloedserum bevat 0.71 mgr/L. indican. De Wassermann'sche reactie is negatief. Onder rust en resorbeerende therapie (ijsblaas, Priesznitz) daalt de koorts, de subjectieve en objectieve symptomen gaan terug. Wel blijft patiente over pijn in de linker lendenstreek klagen. Objectief was echter niets meer te vinden. Na 3 weken bedraagt het indicangehalte van het bloed 0.32 mgr/L.

De diagnose was in dit geval moeilijk, de symptomen geleken het meest op het z.g. „plastron abdominal", van salpingitis waren echter geen verdere verschijnselen aanwezig. Wij vinden dus in een geval van locale peritonitis met obstipatie, dat aanleiding geeft tot sterke indicanurie, in het bloedserum 0.71 mgr/L. indican; nadat de bovengenoemde verschijnselen zijn teruggegaan bedraagt de indicanaemie 0.32 mgr L.

3. G. de J. 22 jaar. Sublimaat vergiftiging.

Patiente heeft 18-3-'19 één sublimaatpastille ingenomen. Tien minuten daarna heeft zij gebraakt. Zij weigerde een maagspoeling, maar heeft na een apomorphine-injectie verscheidene malen gebraakt.

Patiente vertoonde geen symptonen van een kwik-intoxicatie behalve een zeer lichte voorbijgaande albuminurie. Het functioneel nieronderzoek was normaal.

Het ureumgehalte van het serum bedroeg twee dagen na opname 0.3%o. de indicanaemie was 0.32 mgr/L.

4. de J. 36 jaar, lichtgas-intoxicatie.

1 atiente wordt in bewusteloozen toestand opgenomen.

Sluiten