Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een licht hersenoedeem gevonden, in elk geval werden echter ook andere organische afwijkingen aangetoond, die voor het insult aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden.

32. D. P., 65 jaar. Diagnose: blaascarcinoom.

Patiente klaagt sinds 1/3 jaar over bloedwateren, soms groote hoeveelheden. Daarbij had zij heftige pijnen, terwijl soms stolsels meekwamen. Zij moest vaak kleine beetjes wateren. Zij had voortdurenden aandrang, die overging als zij iets gewaterd had. Nu is patiente sinds 4 maanden incontinent. Zij heeft in de rechter lies een pijnlijk bultje gekregen, terwijl het rechterbeen dik is geworden. Vroeger heeft patiente nooit oedemen gehad. Den laatsten tijd is patiente ontzettend vermagerd. Sinds 6 weken is patiente heesch geworden en moet zij hoesten.

De eetlust is slecht, patiente is misselijk en braakt veel. Zij heeft een viezen smaak in den mond en is erg dorstig. Geen last van hoofdpijn, geen oogklachten ; wel kryaesthesie.

Patiente is zeer cachectisch. Anaemische slijmvliezen. Zadelneus. Ér bestaat ozaena. Bruin beslagen droge tong, foetor ex ore. Fundus oculi normaal. Klierzwellingen: supraclaviculair, axillair en inguinaal.

In de longen bestaat een diffuse bronchitis. Het hart is vergroot naar links. De 2de aortatoon is klappend. Algemeene arteriosclerose. De pols lijkt niet gespannen. De bloeddruk bedraagt 120 m.M. kwik.

Het abdomen is moeilijk te palpeeren door sterke spierspanning. Geen ascites. De blaas reikt tot halfweg navelhoogte. De blaasdemping verdwijnt niet na catheteriseeren. Er bestaat een hernia inguinalis sin.

In de rechter lies is een sterk pijnlijke klierzwelling. Er zijn op het rechterbeen, dat in zijn geheel oedemateus is, uitgezette venen zichtbaar. Ook het rechter labium ,;major is oedemateus. Het vaginaal toucher is zeer pijnlijk. Aan den voorkant voelt men een grooten harden tumor, die met de omgeving vergroeid en niet te begrenzen is.

Sluiten