Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn jeugd grooten honger en dorst en polyurie. De mictie is frequent, ook 's nachts, de laatste dagen minder. Patiënt is dyspnoeisch; niet geheel compos mentis, wat verward, maakt den indruk de vragen slechts langzaam te begrijpen. Er bestaat een sterke foetor ex ore, t.g.v. een sterke stomatitis. De pupillen zijn nauw, reageeren op licht en convergentie. De pols is regulair, aequaal, gespannen. De bloeddruk bedraagt 180 m.M. kwik. Het hart is sterk hypertrophisch. Misschien is er wat vocht in het pericard aanwezig. De harttonen zijn dof. De 2de aortatoon is niet bijzonder geaccentueerd.

In de pulmonen diffuse bronchitis.

Oedemen van handen en voeten.

De urine bevat l°/oo albumen. Het sediment vertoont leucocyten, hyaline- en korrelcylinders. Quantum 1000 c.c. S.G. 1010.

Het ureumgehalte van het serum bedraagt 3,l°/oo> het indicangehalte is 6.4 mgr/L.

De toestand gaat langzamerhand achteruit, patiënt wordt suffer, heeft kleine fibrillaire contracties van de spieren, heeft heftige benauwdheden en succombeert ten slotte in uraemisch coma.

Sectie-verslag: Sterke hydrops. Zoowel in den buik, als in beide borsthelften + 100 c.c. helder vocht.

Het hart is belangrijk hypertrophisch en gedilateerd. De punt wordt door beide ventrikels gevormd. De ostieën zijn wijd; de kleppen zijn goed. Alle hartsruimten zijn te wijd. De hartspier is zeer sterk troebel, gemakkelijk verscheurbaar. De aorta is matig arteriosclerotisch, de art. coron. wat meer. Het gewicht is 650 gr.

De longen zijn geindureerd. Stuwingsmilt.

Lichte leverstuwing.

De nieren zijn iets te klein, de capsula adiposa laat wat moeilijk los. Het oppervlak is grof korrelig, de verhevenheden zijn wat lichter van kleur; daartusschen is een fijne korreling. Er zijn vier kleine cysten aan het oppervlak. De kapsel laat

Sluiten