Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het trichloorazijnzuer 4 cymol-2 indolignon is beter oplosbaar in chloroform dan de zoutzure verbinding, zoodat door trichloorazijnzuur de reactie op indican wordt versterkt.

3. Het trichloorazijnzuur is in staat in een alcoholhitraat van het serum de indicanreactie volgens Jolles +3 maal te versterken.

4. Het trichloorazijnzuur-filtraat geeft een 1.6 maal sterkere reactie dan het alcohol-filtraat. Hierdoor zijn de verschillende uitkomsten verklaard, die Haas en Rosenberg bij hun onderzoekingen verkregen hebben.

5. Wanneer men het serum met alcohol onteiwit is een verhooging van de indicanaemie boven 1.4 mgr/L. karakteristiek voor een nierinsufficientie en gaat meestal gepaard met een ureumretentie.

6. Het aantoonen van een hyperindicanaemie is vooral van belang bij de langzaam ontstane azotaemie. Een sterke verhooging van de indicanaemie geeft, zelfs bij laag ureumgehalte van het serum, een slechte prognose.

7. Een grensreactie stelt ons in staat om op eenvoudige wijze een nierinsufficientie in den zin van een toxische uraemie aan te toonen.

Sluiten