Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en raadgevingen, om de gegevens te verkrijgen, die ik in honderde opzichten behoefde.

Doch hoe gebrekkig mijn arbeid, uit den aard der zaak, zijn moge, ik meen toch, dat zij in elk geval beter, dan de gewone officieele verslagen en rapporten, de Cholera-epidemie zal leeren kennen in eene plaats, waar zij zoo bij uitstek hevig gewoed heeft.

Moge het met het oog daarop dan zijn:

In magnis voluisse sat est.

Sluiten