Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tè beperkte van het onderwerp als wel in de overdadige uitgebreidheid. Zoo was de betrekkelijk lange observatietij d, veel en veel te kort voor een onderzoek dat op volledigheid zou willen bogen: slechts enkele verschijnselen konden iets langer en iets beter geobserveerd worden, vele werden slechts oppervlakkig gesignaleerd en veel is er wat achteraf beschouwd de bestudeering meer dan waard geweest ware. Ook het morphologisch onderzoek leed aan dergelijke bezwaren: het was door de chromeering van het materiaal niet mogelijk na te gaan, welke histopathologische veranderingen in de medulla oblongata bestonden. Genoeg echter, de volgende bladzijden zullen moeten uitmaken in hoeverre dit onderzoek, behalve een voortdurende bron van boeiende en leerzame studie, nog iets van waarde bevat.

Sluiten