Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFBEELDING 5. TEMPERATUUR-VERLOOP VAN DEN HEMICEPHALUS.

De temperatuur is rectaal gemeten.

Toen met behulp van warmwaterkruiken de oorspronkelijk zeer lage temperatuur steeg tot ruim 40°, vreesden wij dit als verplegingsfout te moeten beschouwen. In de daarna gebezigde couveuse gedroeg het kind zich echter niet veel anders, zoodat wij weer terugkwamen tot verplegen tusschen voorzichtig verwarmde waterkruiken.

§ 6. Ademhaling (frequentie 40 per minuut).

In den beginne was de ademhaling zeer onregelmatig, zeer frequent. Dit is veranderd in den loop der dagen. Ten laatste bestond een frequente, doch regelmatige ademhaling (soms van snorkend karakter). Op koude reageerde het kind qereqeld met diepe ademhalingen.

§ 7. Pols.

Deze was steeds ongeveer 150 van frequentie en vrij onregelmatig.

§ 8. Voedselopneming.

Nam het kind de eerste dagen onzer waarneming met een zekere gretigheid qroote hoeveelheden melk, later verminderde dit sterk en spuwde het soms terug.

Over de reflexen, die bij de voedselopname van belang zijn, zullen wij later spreken.

§ 9. Defaecatie en mictie.

Behoudens een groote traagheid in deze functies (het duurde ongeveer 2 dagen voor

e eerste defaecatie en mictie optrad) vertoonden zich geen afwijkingen (6-12-'29 stond

de blaas tot aan den navel en was makkelijk te voelen). Het kind perste volkomen normaal bij de defaecatie.

Sluiten