Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER BEPALING VAN HET GEHALTE AAN PEPSINE IN NATUURLIJK EN KUNSTMATIG

MAAGSAP.

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Dr. H. SNELLEN, JR„ HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT, TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG DEN 30en MAART 1915, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR, DOOR

LODEWIJK JOHANNES GESELSCHAP,

ARTS

GEBOREN TE VLISSINGEN.

In Libris Sapientia

A. H. KRUYT - UITGEVER - AMSTERDAM

Sluiten