Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder invloed van pepsine en zoutzuur neemt de viskositeit van eiwitoplossingen af.

Deze methode heeft, voor zoover ik heb kunnen nagaan, weinig toepassing gevonden.

Herzog1) deed bepalingen bij zijn onderzoek over den invloed van perssap uit Ascaris op pepsine.

Nu zullen we leeren kennen, methoden die vooral in den laatsten tijd veelvuldig zijn gebruikt.

Het eerst verscheen van de hand van Jacoby 2) een mededeeling over de werking van pepsine op een suspensie van ricine in NaCl-oplossing. Hij nam waar, dat de troebele vloeistof door de werking van pepsine helder werd. Op dit beginsel heeft Solms3) spoedig een methode opgebouwd, de z.g.n. methode van Jacoby-Solms of de ricinemethode.

Hij maakte een 1 % oplossing van ricine in 5 % NaCl-oplossing. Telkens bracht hij hiervan 2 cM3 in een reageerbuisje met 0.5 cM3 Vio n. zoutzuur, waardoor een melkachtige troebelheid ontstond. Verder deed hij in de buisjes resp. 0.0; 0.1; 0.2; 0.5; enz. 1.0 cM3 maagsap, vulde aan tot 3.5 cM ^met gekookt maagsap. Deze buisjes werden in den thermostaat bij 37 C. geplaatst. Men kon dan waarnemen, na welken tijd de digestievloeistof in de buisjes helder was geworden.

Spoedig verschenen van allerlei kanten mededeelingen over de methode. Meestal echter heeft men in een reeks van verdunningen bepaald, welke verdunning in een bepaalden tijd (V, uur meestal) in staat was de gegeven hoeveelheid ricineoplossing helder te maken.

Zoo deden proeven met de methode, Witte,4) Rosenstern,5) Oguro,6) Hata, ) Minami,8) Shaklee en Meltzer9). Ieder onderzoeker heeft zijn eigen

1! MerZT0g' Ueber proteolytische Enzyme. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 39.1903. S. 305

2) M. Jacoby : Ueber die Beziehungen der Verdauungswirkung und der Labwirkung' Biochem. Zeitschr. Bd. I. 1906. S. 53.

3) Solms: Ueber die Neue Methode der quant. Pepsinbestimmung und ihre klinische Verwendung. Zeitschr. für klin. Medicin. Bd. 64. 1907. S. 158,

4) Witte: Ueber die neue Methode etc. Berl. klin. Wochenschrift. No. 42. 1907. S 1338

No. 45. 1908nT542UnterSUChUngen ^ Pepsinsekreti°n" Berl' klin' Wochenschr.

6) Oguro: Ueber die Wirkung des Pepsins etc. Biochem. Zeitschr. Bd. 22. S. 278.

J Hata: Ueber die Sublimathemmung etc. Bioch. Zeitschr. Bd. 17. 1909. S. 156.

19198'sM94ami ^ ReakÜOnen zwisschen Fermenten etc. Bioch. Zeitschr. Bd. 39.

Vol. XXV^Sl altJ?eltZer: The deStrUctive effect etc" American Journal of Physiology.

Sluiten