Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder een proefje, bracht dit op denzelfden zuurgraad en bepaalde de vertering na 24 uur bij 37° C. Zij vond :

Tabel

Temp 55° C. 60° C. 65° C.

Bij zuurgraad 0 13.2 mM 13.0 mM 12.20 mM

16 12.1 „ 11.8 „ 1.8 „

57 10.3 „ 5.8 „ 0.0 „

Ook hier zien we dus de schadelijke werking van hoogere temperaturen op oplossingen van pepsine, te meer naar mate de zuurconcentratie grooter is, maar toch leert ons deze proef niets over den invloed van de lichaamstemperatuur op een oplossing van pepsine bij den gebruikelijken duur der proef. Het is natuurlijk wel bijna absoluut zeker, dat ook hierdoor de werkzaamheid der pepsine achteruit gaat, maar ik meen, dat de methode van Mett te weinig gevoelig is om zulk een verandering te laten uitkomen.

Om de belemmerende werking van een maagsap na te gaan, verdunde zij in de volgende proef een menschelijk maagsap met een zuurwaarde van 0.066 n, deels met HC1 van dezelfde aciditeit, deels met door koken onwerkzaam gemaakt maagsap. De vertering bepaalde zij weer na 24 uur

bij 37° C.

Verhouding der verdunningen.

1

7.

74

7a Vl6

732

764

7128

Tabel

Verdund met 0.066 n. HCl.

19.2 mM

20.2 „

17.9 „

14.2 „

10.8 „

7.5 „

5.9 „

4.1 „

Verdund metgeinaktiveerd maagsap.

— mM 11

14.2 „ 10.9 „ 7.8 „ 5.8 „

4.1

Vertering, berekend uit de digestie van verd. 1/us naar Borissow.

45.6 mM

32.8 „

22.8 „

16.4 „

11.8 „

8.2 „

5.7 „

4.1 „

Uit deze tabel zou moeten volgen, dat de belemmering van de 8-voudige verdunning af is opgeheven, terwijl de afwijking van den regel van Borissow begint bij een vertering van 8 mM. Mij dunkt, deze tabel illustreert

Sluiten