Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proef 1

I 10 cM3 0.02 °/0 oplossing van varkenspepsine 4 X verdund. ^ h ii ii ii ii 8 x ,,

ii ii ii ii ii 16 X ,,

^ ii H ii ii ii 32 X ,,

Ik heb de uitkomst in de volgende tabel (I) weergegeven waarin beteekent:

Gevonden: de gemeten lengten van het opgeloste deel van één buisje van Mett in mM.

Berekend 1: berekend in mM uit de digestie, die bij de eerste bepaling (hier na 6 uren) gevonden was, naar den regel van de evenredigheid met den tijd.

Berekend 2: berekend uit de zwakste pepsine-concentratie (IV) naar den regel van Borissow.

Tabel I

Pepsine . . L II. III. IV.

Gevond. Berek. 1. Berek. 2. Gevond. Berek. 1. Berek. 2. Ge vond. Berek. 1. Berek. 2. Gevend. Berek. 1

mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM mM

Na 6 uur . 1.57 1.57 1.38 1.0 1.0 0.98 0.65 0.65 0.69 0.49 0.49

„ 18 „ . 4.435 4.71 4.82 3.39 3.0 3.44 2.30 1.95 2.41 1.72 1.47

„ 21 „ . 5.115 5.50 5.60 3.9 3.5 4.0 2.89 2.28 2.8 2.0 1.715

„ 24 „ . 5.935 6.28 6.76 4.615 4.0 4.83 3.315 2.60 3.38 2.415 1.96

„ 27 „ . 6.6 7.06 7.42 5.05 4.5 5.30 3.60 3.01 3.71 2.65 2.175

„ 417a „ . 9.4 10.83 11.0 7.25 6.9 7.86 5.13 4.49 5.50 3.93 3.38

Om een beter overzicht van de uitkomsten te krijgen heb ik telkens een stel krommen geconstrueerd.

In Fig. Ia—Vla: is 1° op de ordinaat afgezet de tijd in uren; 2° op de abscis de vertering in mM.

We krijgen dus voor elke pepsine-concentratie een lijn, die het beloop van de digestie weergeeft met den tijd.

De gestippelde lijn geeft het beloop weer, wanneer, berekend uit de digestie van de eerste bepaling, de vertering evenredig was met den tijd.

In Fig. 16—VI6 is 10 de pepsine-concentratie op de ordinaat en 2° op de abscis de digestie in mM. afgezet.

We krijgen derhalve voor de verschillende tijden telkens een kromme, die de vertering weergeeft voor de verschillende hoeveelheden pepsine.

Hier zijn de gestippelde lijnen geconstrueerd uit de gevonden digestie van de zwakste pepsine-concentratie naar den regel van Borissow.

Sluiten