Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

METHODE VAN GRÜTZNER

Voordat ik overga tot de beschrijving der proeven met de methode van Griitzner, zal ik eerst een korte uiteenzetting geven van de methodiek. Allereerst zal ik vermelden op welke wijze de karmijnfibrine gemaakt werd.

Een hoeveelheid fibrine werd door herhaaldelijk uitwasschen met water, later met water, waaraan een weinig ammonia was toegevoegd, volkomen bevrijd van de bloedkleurstof; daarna werd door herhaaldelijk uitspoelen met water de ammonia er weer uitgetrokken. De nu geheel ontkleurde fibrine werd fijn gehakt en overgoten met een oplossing van karmijn in water. De karmijnoplossing bevatte x/2 % karmijn. Door een weinig ammonia werd de karmijn in het water opgelost en door deze oplossing eenige dagen op een warme plaats te laten staan, werd de overmaat van ammonia er uit verwijderd.

Wanneer de fibrine 24 uur bij kamertemperatuur onder de karmijnoplossing had gestaan, werd deze er af gegoten en nu de gekleurde fibrine zóó lang met gedestilleerd water uitgespoeld, totdat het waschwater geheel kleurloos bleef. De karmijnfibrine werd, aanvankelijk zonder verdere bewerking, bewaard ten deele onder alkohol, ten deele onder glycerine. Voor een proef nam ik een zekere hoeveelheid fibrine, bevrijdde deze door uitwasschen met water en uitpersen door een neteldoeksch lapje van den alkohol of de glycerine en bracht de fibrine daarna in aanraking met een hoeveelheid 0.1 % HC1, waardoor de fibrine in klompjes opzwol. Ik bracht in een reeks reageerbuisjes gelijke, afgewogen hoeveelheden gezwollen karmijnfibrine en gelijke hoeveelheden 0.1 % zoutzuur. Hierna deed ik in elk buisje eenzelfde hoeveelheid van een oplossing van pepsine, maar in verschillende verdunning (pepsine opgelost in en verdund met 0.2 % HC1).

Daar echter het afwegen van de gezwollen fibrine met onnauwkeurigheden moest gepaard gaan, (men is er immers niet zeker van, dat altijd de fibrine in verschillende proeven evenveel zoutzuur heeft opgenomen), heb ik spoedig de karmijnfibrine als droog poeder bereid. Ik bracht hiertoe de karmijnfibrine, na ze door uitpersen in een neteldoeksch lapje zooveel mogelijk watervrij te hebben gemaakt, in een vacuumklok. Nu was na eenige dagen al het water er uit verwijderd.

Sluiten