Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

400 maal verdunde oplossing van 5 °/0 karmijnoplossing ; in het eene bakje van den colorimeter van Stanford 2 cM3 digestievloeistof, in het tweede 2 cM8 van 400 of 800 X verdunde 5 °/0 karmijnoplossing1), die ik met aq. dest. verdunde.

Tabel

Pepsine: IV. III. II. I. Colorimeter.

na 10 min. 0.45 0.80 1.1 2.1 |

„ 20 „ 1.80 2.7 3.2 4.85 ' tan °""Z

„10 „ 4040 X verdund 2460 X 1940 X 950 X i c, , ,

„ 20 „ 1800 X „ 960 X 880 X 880 X I Va°

In de volgende tabel heb ik de vertering voor pepsine-concentratie IV — 1 gesteld, en hieruit de digestie van de overige berekend.

Tabel

Pepsine. I. II. III. IV. Colorimeter.

in min ! 4.6 2.44 1.78 1 Grützner. na 1U min.

4.25 2.06 1.64 1 Stanford.

__ 9n ( 2.7 1.8 1.5 1 Grützner. na 2U min.

3.1 2.05 1.84 1 Stanford.

Conclusie : Wanneer de digestievloeistoffen donkerder van kleur worden, dan zien we, dat we bij de bepalingen met den colorimeter van Stanford hoogere waarden vinden, dan met den colorimeter van Grützner. Daar de bepalingen met den colorimeter van Stanford juister zijn, mogen we dus eruit concludeeren, dat bij de bepalingen met den colorimeter van Grützner de getallen voor de sterkere pepsine-concentraties te laag zullen zijn,

Proel 13

I 1 cM8 0.4% °pl- v. hondenpepsine-onverdund ) 9 cM3 0.1°/0HClen

II „ „ „ 2 X verdund (50 mgr. karm. fibrine

Hl „ „ 3 X „ J 10 min. laten

VI „ h 4 X „ j zwellen.

Digestie bij kamertemperatuur

Tabel

Pepsine . . I. II. III. IV. Colorimeter.

Na 5 min. . 1.0 0.70 0.55 0.45 | „ ...

„ 10 „ . 2.30 1.30 0.80 0.60 I Van Grutzner-

„ 5 „ , 2360 X verdund 4048 X 6208 X 7294 X j „ , ,

„ 10 „ . 1340 X „ 2080 X 4340 X 5904 X I "

IJ Voor de donkere digestievloeistoiien nam ik de minder sterk verdunde karmijnoplossingen.

Sluiten