Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of weer digestie van IV = 1, dan:

Tabel

Pepsine . . I. II. III. IV. C otonmeter.

( 2.2 1.5 1.22 1.0 van Grützner.

Na 5 min. | 31 j g j 20 1.0 „ Stanford.

( 3.83 2.2 1.33 1.0 „ Grützner.

" 10 " ( 4.40 2.8 1.36 1.0 „ Stanford.

Conclusie: Voor de sterkere pepsine-concentraties vonden wij weer hoogere waarden met den colorimeter van Stanford.

Deze verschillen zijn echter te gering, om op het vroeger beschreven achterblijven der sterkere pepsine-oplossingen veel invloed te hebben. Daar verder het verschil met den colorimeter van Grützner niet groot is, meen ik, dat deze voor dergelijke proeven te verkiezen is boven die van Stanford. De laatste is toch kostbaarder en veel omslachtiger in het gebruik. Men kan met Grützner's colorimeter vele bepalingen doen tegen één met die van Stanford. Worden bovendien de digestie-vloeistoffen te donker, zoodat de digestie meer bedraagt, dan de schaalverdeeling van Grützner's colorimeter aangeeft bij een bepaalde standaardvloeistof, dan kan men gemakkelijk de digestie-vloeistof even verdunnen.

Sluiten