Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar den regel van Borissow:

A : C = (3.68)2: (1.78)2 of A = 4.27 C.

B : D = (2.62)': (1.13)2 of B = 4.06 D.

Berekenen we hieruit de sterkte van het onverdunde extrakt in % van een oplossing van hondenpepsine dan:

A onverdund = 4.27 X 5 X 0.04% = 0.85%. B „ = 4.06 X 10 X 0.02% = 0.81%.

Derhalve vond ik ook voor het extrakt de waarde met de edestinemethode te laag.

We moeten dus wel aannemen, dat of de varkenspepsine zelf of een verontreiniging daarvan storend werkt op het reactieverloop bij de edestinemethode. Ik meen, dat in ieder geval zulk een waarneming tot de uiterste voorzichtigheid maant bij het trekken van conclusies uit proeven met de methode van Fuld-Levison. Bij het onderzoek van maagsappen van patienten, verkregen door uitheveling van de maag na proefontbijt, zullen allicht verontreinigende stoffen bij de reactie een rol kunnen spelen. Een contrölebepaling, b.v. met de methode van Mett, zal derhalve zeer gewenscht zijn.

Dat ik met het maagsap van den hond goede uitkomsten verkreeg, mag ons niet verwonderen, daar toch in zulk geval met zuiver maagsap gewerkt wordt.

Reeds vroeger heb ik vermeld, dat J. Christiansen een dergelijk verschil constateerde tusschen de methoden van Mett en Liebmann.

Sluiten