Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan beide zijden onderzoekers van grooten naam, die elkanders zienswijze bestrijden. Meent Weinberg, dat bij de bestudeering der herediteit de familie in haar geheel genomen moet worden, dan beweert Rosenfeld het tegenovergestelde, omdat men ten opzichte der oudere leden veelal in het onzekere verkeert. Onderzoekt men naar het verschil in meening, dan blijkt dat te bestaan in de gevolgde methode.

In „Surgical Observation of Tumor" Boston 1837 deelt Warren een merkwaardig geval van Ca. mede. In eene familie sterft de grootvader aan Ca. van de lip; de zoon aan Ca. van de borst, zijn twee zusters aan Ca. van de borst; een dezer dochters aan Ca. van de borst en de dochter van den zoon aan Ca. van de borst.

Grootvader Ca. van de lip o

i t I

dochter Ca. borst dochter Ca. borst zoon Ca. borst

! !

dochter Ca. v. d. borst dochter Ca. v. d. borst

De waarde van de medegedeelde gevallen wordt zeer verminderd door het feit dat het aantal personen niet is opgegeven, waaruit de familie bestaat. Het is immers goed mogelijk, dat deze zeer groot was, waardoor het aantal kanker gevallen dicht komt bij het normale sterftecijfer voor Ca. voor zulk een groep personen, terwijl één zoo op zich zelf staand geval geen bewijskracht heeft.

Dit geldt ook voor de gevallen gegeven door Velpeau in zijn „maladie du sein" 1854, waarin hij zegt: L'hérédité est une cause inconstestable du cancer. J' ai vu une infinité de femmes chez les quelles cette cause n' etait que trop évidente. Plus du tiers des roalades que j' ai observé me 1'ont présenté. Pour les unes c' était le père qui était mort au cancer du pylore, au foie, a la langue, aux organes génitaux. Chez le plus grand nombre la maladie cancéreuse avait existé ches la mère, soit a 1' uterus soit au seins. J' ai vu des families ou les trois soeurs, filles d'un même mère d'un cancer a la mamelle, ont été atteintes entre trente et quanrante ans, d'un tumeur canceréux au sein.

Na deze beweringen geeft Velpeau slechts één geval.

Moeder Ca. v. d. borst

0

1

i

I !

O o O

docht. Ca. v. d. borst docht. Ca. v. d. borst docht. Ca. v. d. borst

Sluiten