Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De erfelijkheid ging over :

van vader op zoon in . . 1 geval

dochter in . 4 gevallen

„ moeder op zoon in. . 6 ,,

„ „ „ dochter in . 6 ,,

Sachs telt onder de 69 gevallen van tongkanker uit de chirurgische kliniek van Kocher, 4 maal zeker Ca. bij een familielid.

Uit de vrouwen-kliniek van Jena geeft hij de volgende gevallen:

Anna G. Ca. . . Moeder Ca.

Elise Schw. Ca. . „ ,, uteri Christiana Sch. Ca. ,, ,,

Anna H. Ca. . . ,, ,, uteri Ernestine P. Ca. . zuster Augustine Fr. Ca. . vader maag Ca.

Dan gaat hij over tot de bespreking der mededeelingen door verschillende geneeskundigen aan Graf verstrekt.

Grootvader en Grootmoeder.

+ resp. 64 en 75 jaar oud.

I

! i r I i

Dochter Zoon Dochter Dochter Dochter

I I I Gest. 65 ). Ca. 71 j. Ca.

retro-perit. et + for.pterygoid.

hepat. sin.

1 ! ! i i i 1 .J

2 kinderen 7 kinderen 5 kinderen 5 kind. eene 4 kinderen

55-71 jaar eene docht. eene docht. gest. docht. gezond

oud gezond 4 Ca. ventr. 4- Ga. Cerebr. Ga. uteri 46'—55 j.

Dr. Rothhaupt zag eene vrouw op 81 jarigen leeftijd met Ca. van den handrug, haren broeder (74 jaar) met kanker van den neus, haar dochter Ca. van den neusrug en haar kleindochter met scirrhus mammae.

Broeder 74 j. Ca. — — — —Zuster 81 j. Ca.

Dochter Ca. neus Dochter Ca. mammae

3

Sluiten