Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erving heterozygotisch plaats had, d.w.z. waar de dominante eigenschappen manifest geërfd werden, terwijl de recessieve latent bleven, en waar de nakomelingen van aan kanker lijdende muizen b. v. twee generaties van Ga. vrij bleven en de ziekte in de derde, vierde en vijfde generatie optrad.

Hij stelde alzoo drie typen op, waarin hij zijn materiaal, goed nagezien, kon verdeelen. Als voorbeelden werden de meest talrijke families gekozen, waarvan de leden in den regel lang geleefd hadden.

Het eerste type omvat patiënten, waar behalve deze in de drie generaties in de ascendentie geen gevallen van kanker voorkwamen.

Het tweede geeft in alle drie generaties carcinoom lijders te zien.

Het derde vertoont in twee generaties geen kanker, doch in de derde vertoonen zich meerdere gevallen.

Het eerste type beschouwt hij niet als een erfelijk, het tweede als een duidelijk erfelijk, het derde als een heterozygoot. Hij verklaartde gevallen van type drie, op voetspoor van Maude Slye, door de ooms en tantes, broeders en zusters der grootouders van den patiënt, in het onderzoek te betrekken, die dikwijls aan Ca. bleken te lijden, terwijl de ouders en grootouders daarvan vrij waren.

Hij zegt: „Alle diese Falie finden ihre Erklaring in der Feststellung dass die Krebskrankheit auf Grund der Mendelschen Gesetze vererbbar ist". Bij type drie, waar de kankertendenz recessief heterozygotisch geërfd wordt en in een rij van generaties latent wordt voortgeplant, komt zij in de zijlinies te voorschijn.

Hierbij kan de erfelijkheid gemakkelijk over het hoofd worden gezien en worden de hooge procentische getallen van niet erfelijke kankergevallen verklaard. Als gevolg van zijn onderzoek vond hij 40% der anamnesen behoorende tot type 1, alzoo zeker geen erfelijke kanker, 25% behoorende tot tweede type, dus duidelijke herediteit, de rest voor het derde type.

„Wenn man nun die Ergebnisse unserer Untersuchungen zusammenfasst, ergibt es sich, dass in dem grossen Komplex von Erkrankungsformen, welche man mit dem Sammelnamen „Krebs" bezeichnet, eine Gruppe hereditar ist, wahrend die andere Gruppe erst im extrauterinen Leben akquiriert wird. Neben dem Neoplasma malignum hereditarium existiert das Neoplasma malignum acquisitum. Die Thatsache, dass die Vererbung des Neoplasma hereditarium malignum auf Grund des Mendelschen Gesetzes als rezessiver Charakter erfolgt, zwingt uns aus rein praktischen Gründen, beim Menschen eine Hereditas manifesta, wo sie durch das dritte Beispiel illustrirt ist, und eine Hereditas heterozygotica, laut Beispiel 4 und 5 zu unterscheiden."

Wachtel meent, dat de door hem vastgestelde feiten in overeenstemming zijn met de resultaten van het tegenwoordig experimenteel kanker-onderzoek en tevens met wat ons van andere ziekten bekend is. Van de eerte zijde is door de onderzoekingen van Slye de erfelijkheid van muizenkanker bewezen, van de an-

Sluiten