Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel B. 9.

De ouders Even- ,De , B?e'k'e. Even- De °ef" , B?™kt* Even-

melijke leeftijd bi, [e yan nQ j leeftijd bij tU£ele schoon- leeftijd bi, £uee|e melijke leeftijd bi, tu£e,e

broeders het eind d d het eind doods_ ouders het eind doods. zwagers het eind doods_

en zusters van het d , van het oor2aak van no. van het Qorzaak enschoon- van het oorzaak

van tgezin onderzoek onderzoek van de lijst onderzoek zusters onderzoek

m. 73 j. + Ca. m. 71 j. dementia ? ? ? vr. 62 j. hartziekte maag

m. 60 j. 4- typhus vr. 64 j. ? vr. 70 j. ? vr. 78 j. Ca.

galblaas

m. 67 j. + Ga. huid vr. 80 j. leeft

vr. 71 j. apoplexie m* ^0 j. + geen

Ua.

vr. 62 j. + hart- m. 78 j. ? ziekte

vr. 72 j. leeft m- 70 )• artfio

scler.

vr. 70 j. leeft m. 75 j. leeft

m. 72 j. arterio vr. 58 j. + Ca.

scler. | lever

T

Deze is de 4e perse on van lijst A 13.

Sluiten