Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behulp van droevige ervaringen — statistieken in het klein — zóó overtuigend aangetoond worden, dat niemand het meer dorst aanwenden! Ik zelf had trouwens reeds dadelijk, toen bijna iedereen enthousiast was, een boekje geschreven getiteld: „Indien ik aan Tuberculose leed, liet ik mij niet inspuiten met het middel van Koch" (1890).

En ook op het gebied van de koepokinenting hebben de statistieken al heel gauw den doorslag gegeven. Jenner wist, dat van de honderd menschen, die aan de besmetting bloot stonden, er vast en zeker 95 door pokken werden aangetast, en toen hoorde hij een boerin zegden: „Ik kan geen pokken krijgen, want ik heb koepokken gehad". Het verschil was duidelijk genoeg: 95 procent tegen 0 procent! Welnu, de ervaring van de boerin, werd weldra op allerlei manieren statistisch bevestigd: in het dorp Untergrambach had de geneesheer Schütz 49 kinderen met koepokstof ingeënt; toen kort daarna de pokken verschenen, stierf er van deze niet één; maar van 59 niet-ingeënten, die alle de pokken kregen, stierven er 18. „Wat heb ik een treurige scènes beleefd — „schreef hij — vooral in huizen, waaruit het eenige kind „ten grave werd gebracht; sommigen riepen: „waarom liet „ik mij afkeerig maken van de inenting!"; anderen ween„den om hun eigen onwetendheid; de armen schreiden: „hadden we maar geweten, dat men ons kosteloos wilde „inenten". Dergelijke ervaringen nu, statistieken in het klein, kunnen bij honderden worden aangehaald; J) en de overgroote meerderheid van het menschdom is er door bekeerd! In ons land blijven nog slechts enkelen er tegen ageeren, een paar dominees, een paar politici, twee geneesheeren (van de meer dan 4000!) en een paar aanhangers van de z.g. natuurgeneeswijze. Is het niet al te mal, dat

1) In mijn boek: „Het Kamerlid Jhr. Mr. A. F. de Savorin Lohman als vaccine-hater op weg van bekeering" (1912) heb ik alle bezwaren van alle vaccinatie-bestrijders afdoend weerlegd, grootendeels met behulp van statistieken. Prijs ƒ 2.50; bij mij zelf te bekomen, Amsterdam, Keizersgracht 622.

Sluiten