Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„kwam dadelijk. Ja, in het achtste levensjaar had zij eens „denzelfden voet verstuikt! :)

G. T., na deze lange voorbereiding acht ik u allen volkomen in staat om over een van de door Dora vertelde droomen en over de daarvan door Freud verzonnen uitlegging, behoorlijk te kunnen oordeelen.

„In een huis was brand; — zoo vertelde Dora — mijn vader stond voor mijn bed en wekte mij. Ik kleedde mij vlug aan. Moeder wilde nog haar bijouterie-kistje redden, maar vader zei: „Ik wil niet dat ik en mijn beide kinderen om dat kistje verbranden". Wij haastten ons naar beneden, en zoodra ik buiten was, werd ik wakker".

Datzelfde had Dora ook al eenige malen gedroomd, toen zij met haar vader bij de familie K. logeerde in het plaatsje aan het meer, waar de scène met den Heer K. was voorgevallen. En juist voor dien droom bestond m.i. aanleiding genoeg. Vader en dochter waren aangekomen tijdens een onweer, en de vader had dadelijk te kennen gegeven, dat hij bang was voor brand, omdat de familie K. een houten huis bewoonde. Maar Dora had in dat plaatsje nog meer

1) „Das Nachziehen des Beines, das zu einer Perityphlitis so gar nicht stimmte, musste sich besser zu der geheimen, etwa sexuellen Bedeutung des Krankheitsbildes schicken und konnte seinerseits, wenn man ihn aufklarte, ein Licht auf diese gesuchte Bedeutung werfen". . . . „Ich fragte also, wann diese Blindedarmentzündung sich ereignet, ob früher oder spater als die Szene om See. Die prompte, alle Schwierigkeiten mit einem Schlage lösende Antwort war: neun Monate nachher. Dieser Termin ist wohl karakteristisch. Die angebliche Blindedarmentzündung hatte a/so(!) die Phantasie einer Entbindung realisiert mit den bescheidenen Mitteln, die der Patientin zu Gebote standen, den Schmerzen und der Periodenblutung (over de koorts zweeg Freud in dit verband: maar een bladzijde te voren had hij reeds geschreven:

„Hysterisches Fieber kommt unzweifelhaft vor") „Was war aber

mit dem nachgezogenen Beine?".... ,,So geht man doch wenn man sich den Fuss übertreten hat. Sie hatte also einen Fehltritt getan, ganz richtig, wenn sie neun Monate nach der Szene am See entbinden konnte .... „Man kann, nach meiner Ueberzeugung, solche Symptome nur dann bekommen, wenn man ein infantiles Vorbild für sie hat".... ,,Ich wagte kaum zu hoffen, dass sie mir das gewünschte Material aus der Kinderzeit liefern würde. ... Aber hier kam die Bestatigung sofort. Ja, sie hatte als Kind einmal denselben Fuss übertreten" („Sammlung". blz. 90—93).

Sluiten