Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vreezen omdat zij ontmannen. Deze bewering van Freud „getuigt van een verrassende stoutmoedigheid (blz. 147)x)

G. T., kan het maller en weerzinwekkender?

„O maar, dan is die vent gek" — hoor ik één uwer zeggen. Nee, gek is te kras uitgedrukt; ik beschouw hem als een niet gehéél toerekenbare bekrompeling met een defect op ethisch en saxueel gebied en tevens als een allergevaarlijkste, geraffineerde giftmenger en gift versprei der in het groot, die — als zoodanig — met behulp van geestelijke wapenen onschadelijk moet gemaakt worden; met al zijn volgelingen er bij, de z.g. gematigden niet te vergeten! Die beschouw ik zelfs als de gevaarlijkste propagandisten ofte wel: aanprijzers.

Over zijn Eereburger- en Curatorschap heb ik het al gehad, maar ook van andere zijde wordt op zijn bedenksels telkens weer een goedkeurend stempel gezet. De Redactie van het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde bijvoorbeeld houdt ons wèl op de hoogte van de ongelooflijk-vieze besprekingen, die gehouden worden in de Vereeniging voor Psycho-analyse, waarvan o.a. Prof. K. H. Bouman, Hoogleeraar aan de Amsterdamsche Hoogeschool tot de oprichters behoort; en in de rubriek: „Boekbeoordeelingen" worden ons wel alle nieuw verschenen geschriften over dit onderwerp ter lezing aanbevolen, maar nog nooit kregen wij een rake bestrijding er van te lezen! Alle groote dagbladen van linksch nemen pro-Freud'sche artikelen op en de redactie s van de kleine bladen, die gemakshalve en voor de goedkoopte meer van de schaar dan van de pen gebruik maken, zorgen dan voor nog ruimer verspreiding. Ja, tot in het Activistisch, tegen het socialisme en vóór orde en tucht

1) „Freud meint, dass der Antisemitismus seine unbewusste Wurzel in der'Beschneidung der Juden habe. Das Unbewusste verwechsle die Beschneidung mit der Entmannung und verachte den Juden aus diesem Grunde. Es halte die Juden für grausara. Menschen die ihre eigenen Kinder kastrieren, sind jeder Bluttat (Ritualmord) fahig. Es verachte also die Juden, weil sie kastriert sind, und es fürchte sie zugleich, weil sie kastrieren. Diese Behauptung Freuds ist von überrasschender Kühnheit".

Sluiten