Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jood, ga van het trottoir af!" En wat hebt u toen gedaan, „vader? Ik ben op den rijweg gegaan en heb de muts „opgeraapt — zoo luidde het kalme antwoord. Dat scheen „mij niet heldhaftig toe van den grooten sterken man, „die mij, klein jongetje, bij de hand hield. Met deze „situatie, die mij niet bevredigde, vergeleek ik een andere, „die beter met mijn gevoelens overeenstemde: de scène, „waarin de vader van Hannibal zijn zoon voor het huisaltaar laat zweren, zich te zullen wreken op de Romei„nen. Van dat oogenblik af had Hannibal een plaats in „mijn fantasie". x)

Ook de volgende mededeelingen, die eveneens te vinden zijn in het boek van Fritz Wittels (blz. 120, enz.) acht ik in dit verband van groote beteekenis: „In den herfst van „1909 begaf Freud zich met Jung en Ferenczi naar „Amerika om aan de Universiteit van Worcester voorbrachten over Psycho-analyse te houden" ,Ik weet

„natuurlijk niet, wat die drie heeren op de terugreis bespraken; maar ik heb redenen om aan te nemen, dat zij „het gehad hebben over de noodzakelijkheid van een „sterke organisatie. Freud hield op met de Psycho-analyse „zuiver als wetenschap te beoefenen; de politiek der „Psycho-analyse begint. De drie heeren besloten standvastig en trouw bijeen te blijven en de leer voor alle

1) Bij Fritz Wittels lezen wij op blz. 227: „Mein Vater erzahlte mir einmal, um mir zu zeigen in wieviel besseren Zeiten ich gekommen sei als er; „Als ich ein junger Mensch war, bin ich in deinem Geburtsorte ara Samst'ag in der Strasse spazieren gegangen, schön gekleidet mit einer neuen Pelzmütze auf dem Kopfe. Da kommt ein Christ da her (was het werkelijk een geloovi^e Christen of een onchristelijke Kaukasiër? — van Dieren), haut mir mit einem Schlage die Mütze in den Kot und ruft dabei: Jud herunter vom Trottoirl" Und was hast Du getan? „Ich bin auf den Fahrweg gegangen und habe die Mütze aufgehoben", war die gelassene Antwort. Das schien mir nicht heldenhaft vom dem grossen starken Manne, der mich Kleinen an der Hand führte. Ich steilte dieser Situation, die mich nicht befriedigte, eine andere gegenüber, die meinem Empfinden besser entspricht, die Szene in wel-

cher Hannibal's Vater seinen Knaben vor dem Hausaltar schwören

lasst, an den Römern Rache zu nehmen. Seitdem hatte Hannibal einen Platz in meinen Phantasien".

Sluiten