Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam nee prius audita conderentur, nullam certe co animo a Viris doclis accipi, ut nova et inaudita docerenlur. Quapropter, cum Dissertalio non doclrinae, verum diligentiae et assiduitatis copiam prae se ferat necesse sit, eo tenacior haesi in indagando et explorando argumento meo, ila tarnen, ut Benevolum Leclorem etiam atque etiam rogatum velim in judicando opusculo non suae ipsius eruditionis, sed auctor is tenuioris scienliae ralionem habeat aequissimam.

In elaborando specimine hunc ordinem secutus sum . Introïtus, historiae morbi dicatus, §. 1 quaedam generalia continet de Emphysemalibus et de morbo nosiro; $. 2,5,4, observata ante lae.w.cum , §. 5 enumerationem operum recentiorum. Capile I. Anatomiam pathologicam, naturamque morbi exponere conatus sum, et quidem %. i quoad necesse erat, pul monis sani structuram, %. 2 dilatationis vesicularum variwm gradum, §. 5 sentenlias medicorum de parietum vesicularum nutrilione, %. 4 ex iis de natura morbi conclusionem, §. S adspeclum pulmonis Em physetnale correpti, et alias ab ipso Emphysematc * pendentes laesiones, §. 6 vitia comitanlia. Capile II, quae de causis vitii nostri scimus, exposui; §. 1 causas considerat praedisponentes; %. 2 de calarrho sicco agit tamquam Emphysemalis causa; §. 5 de peripneumonia, %. I de vitiis ila dictis paralrophicis, §. S de aslhmale, %. 6 de vita sedentaria, exercilalionibus corporis, animi pathematibus et dialhesi. Caput III imprimis de symplomatibus, efjeclibus, et diagnosi agit, et quidem §. 1 de dyspnoea, §. 2 de

Sluiten