Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kwantitatieve. Door zijn talrijke onderzoekingen meende hij te hebben kunnen uitmaken, dat, waar bij diabetesgevallen de eilandjes geen duidelijke veranderingen gaven, een nauwkeurige telling steeds een aanzienlijke vermindering in aantal aantoonden, in het algemeen in een verhouding van 130: 30 bij het normale pancreas en dat van een diabeteslijder. Anderen vonden dit echter weer niet.

De moeilijkheden, de vaak elkander tegensprekende vondsten, groeien aan. Carnot en Amet 105) schrijven: „les ilots de Langerhans sont parmi les parties les plus vulnérables du pancréas et leurs altérations peuvent être constatées non seulement dans le diabète, mais aussi dans toute une série d'autres cas non accompagnés de glycosurie". Wie heeft zulks ook niet kunnen opmerken? Evenals talrijke gevallen van langdurige zware en doodelijk verloopende diabetes zonder de minste histologisch herkenbare pancreasafwijkingen ? Voor deze laatste springt het functionalisme, dat ook al weer talrijke vertegenwoordigers kent op de bres. Men kan deze mogelijkheid, ik wil dit nog eens uitdrukkelijk herhalen, geenszins ontkennen. Met uitlatingen als „nous ferons remarquer que le pancréas peut agir dans le diabète sans que, pour cela, il présente de lésions histologiques; la modification peut n'être que fonctionelle" (Rathery) 10G) of „Aber sie finden sich nicht immer und dann musz man annehmen, dasz die etwa vorhandene Abnormitat anatomisch noch nicht nachweisbar ist, oder der Diabetes in anderen Anomalien des Körpers seine Quelle hat...(Ribbert l.c.) en dergelijke, mag men vrede hebben, mits men zich blijve voor oogen stellen, dat het slechts theorieën zijn.

Ook op ander histologisch gebied is men nog niet tot overeenstemming gekomen. In de ontwikkelingsgeschiedenis van het bij-pancreas staan nog altijd tegenover elkaar de door Glinsky en anderen verdedigde opvatting, dat het bij-pancreas zou zijn een „anormale Weiterentwicklung der schon normal mehrfachen Anlagen" en de door Endres opgestelde theorie van „einem vom Hanptstamm erst sekundtir abgeschnürten Pankreasdriisenpartikel", een soort „Keimversprengung" dus.

Sluiten