Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

Les théories les plus logiques sont condamnées, dès que la clinique les clément, les plus déconcertantes reconnues exactes dès que la clinique les vérifie.

(Bourget).

Thans mogen volgen eenige der gevallen van pancreas-afwijkingen, welke ik, het eents langer, het andere korter, heb kunnen waarnemen. Ze behoorlijk te classificeeren is eenigszins moeilijk waar van een goed gefundeerde kliniek der pancreasziekten nog feitelijk geen sprake kan zijn. Bovendien houden verschillende schrijvers, beter wellicht nog de verschillende nationaliteiten met hunne eigenaardigheden van mindere of meerdere lust tot gedetailleerdheid, er verschillende indeelingen op na, vooral wat betreft de acute pancreatitis. Zoo bijv. onderscheidt Carnot klinisch — patholoog-anatomisch wordt de onderverdeeling nog ingewikkelder — de acute pancréatiden als volgt:

f forme suraiguë, foudroyante

forme aiguë

forme a rechutes

forme lente : hématocèle pré-

pancréatique forme aiguë, si type périto-

nitique.

forme subaiguë atype cachectique, avec ou sans glycosurie. forme subaiguë a type de

tumeur abdominale.

forme prolongée: angio-pancréatite a poussées successives

(avec ou sans ictère concomitant).

Pancréatite8

aiguèi \

haemorragiques

suppurees ou

gangraeneuses

inflammatoires

ourlienne pancréasinfectieux pancréastoxique

Sluiten