Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijs roodachtig van kleur, tamelijk stevig bij betasten. In het middengedeelte bevindt zich een niet scherp begrensd bleeknecrotisch stuk dat sterk troebel ziet en droger en steviger is dan het kop- en staartgedeelte. Microscopisch: (Francke) een totale necrose van het pancreas, het interstitieele bindweefsel blijkt gewoekerd en neemt op vele plekken de plaats in van het klierweefsel. Aan den rand der necrotische gedeelten bloeduitstortingen.

De urine bevatte alleen een spoortje eiwit.

XVI. König-Francke. Haemorrhagie en necrose van het pancreas. Duur der observatie zes en een halve week. In een groote holte (sectie door Israël), omgeven door stolsels en necrotisch vet, ligt het pancreas als een kleverig-vuile, opaak-geele massa.Microscopisch: een volledig necrotisch pancreas met vrij talrijke resten van bloedkleurstof. „ Nur an ganz wenigen stellen war der Drüsencharakter noch angedeutet".

De urinehoeveelheid bedroeg + 1000 cM3. per 24 uur en bevatte slechts spoortjes eiwit, nooit suiker.

XVII. Hansemann. Necrose en sequestratie van het pancreas. Dit geval is ietwat twijfelachtig. Er wordt alleen verteld, dat de urine geen suiker bevatte, terwijl van de sectie door Hansemann alleen gezegd wordt, dat deze „sehr ahnlich" was aan een sectie van een geval van Langerhans. Het sectieverslag van dit geval nu luidt:

In een diepe met vuile massa's gevulde holte ligt het donkerbruin gekleurde pancreas als een sequester. Het microscopisch onderzoek leert, dat het pancreas in de coupes nog een duidelijke acineuse teekening vertoont. De elementen echter zijn geheel en al te gronde gegaan, nemen geen kleurstoffen meer op. Op de plaats der cellen ziet men hel-geele tot donker-resp. zwartbruine „Schollen".

XVIII. Dressel. Vetweefselnecrosen en sequestratie van het pancreas. Duur der observatie een en twintig dagen. Het pancreas ligt als sequester in een achter de maag gelegen holte, welke met groenachtig-geele, vuil-kleeverige grauwe brokkelige massa's bevattende vloeistof verder is opgevuld. De pancreaskop is necrotisch uiteengevallen, de cauda is ietwat minder sterk necrotisch. Tusschen de lapjes grijswitte, licht uittewrijven haarden in het vetweefsel. Microscopisch onderzoek wordt niet vermeld.

De urine is vrij van eiwit en suiker.

Sluiten