Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eilandjes-theorie vond in den allerlaatsten tijd nog eenige medestanders. Zoo Barron 156) (November 1920, Therelation of the islets of Langerhans to diabetes. ..). Behalve dat deze weer tot het oudere standpunt is teruggekeerd, dat de eilandjes absoluut onafhankelijk zijn van de acini en in geen enkele betrekking staan tot of in communicatie zijn met de gangen, hecht hij blijkbaar meer aan het type der verandering, fibrose, hyaline degeneratie en arteriosclerotische veranderingen, dan aan een wijziging in het aantal der eilandjes zooals vooral Heiberg die voorstaat. Ter zelfder tijd verschenen — en zij maken de verwarring alweer meer illustratief — Neue Beitrage zur Kenntnis der Langerhansschen Insein im menschlichen Pankreas und ihrer Beziehung zum Diabetes mellitus, van Carly Seyfarth. 157) Lijnrecht tegenover de meening van Barron vinden wij hier geleeraard: „Die Langerhansschen Insein sind nicht Organe sui generis. Sie stellen vielmehr nur eine besondere Erscheinungsform des sezernierenden Parenchyms dar. Es sind die Brennpunkte, von denen im fötalen und auch im postfötalen Leben der allergröszte Teil des eigentlichen Drüsenparenchyms seinen A.usgangspunkt nimmt. Es sind Vorstufen in der Entwicklung und bei der Regeneration des Drüsenparenchyms.. . Die Inseltheorie des Diabetes ist zu verwerfen. Nicht auschlieszlich die L. I. bilden die anatomische Grundlage des Diabetes, sondern das gesamte Drüsenparenchym steht in kausaler Beziehung zu diesem ..Dus wederom een aanhanger van de zgn. „théorie mixte" op welke ik reeds vroeger heb gewezen (Hoofdstuk I).

Maar keeren wij nog eens terug naar Weichselbaum en Heiberg. En dan rijzen reeds aanstonds daar bedenkingen. Vooraf worde echter nog eens vastgelegd hoe Weichselbaum 158) en met hem Heiberg er op wijzen, dat het pancreas een zeer groot aantal eilandjes bezit — dit als antwoord op een kritiek, dat men ook wel eilandjesveranderingen had aangetroffen zonder glucosurie —, dat derhalve een eventueele beschadiging der eilandjes eerst een zekeren graad en een bepaalde uitbreiding heeft moeten bereiken alvorens het tot een manifesten diabetes komt, daar ook het dierexperiment aantoont, dat na een partiëele pancreasextirpatie,

Sluiten