Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

De oorzaak van de mazelen, ofschoon in wezen nog onbekend, is aanwezig tijdens het begin van den uitslag in het neusslijm, in afschraapsels van de huid en in het bloed.

XI.

De oorzaak van de polyposis adenomatosa — in den engeren zin — van het maagdarmkanaal moet gezocht worden in een aangeboren fout van het slijmvlies.

XII.

De hoeveelheid callus die bij beenfracturen gevormd wordt, is in het algemeen omgekeerd evenredig aan een ideaal genezingsverloop.

XIII.

Wanneer een operatie gewenscht is om de ontlediging van de maag te bevorderen, en de operateur de keuze heeft tusschen pyloroplastiek en gastro-enterostomie, dan verkieze hij de pylorusverwijding.

XIV.

De plaatselijk-conservatieve behandeling van abortus, met koorts gepaard gaande, behoeft geenszins onder te doen voor de plaatselijk-actieve en verdient zelfs de voorkeur.

XV.

Bij oogverwondingen, hoe gering ook, door hout spuite men direct antitetanusserum in.

Sluiten