Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarneming eener aanwending en beschrijving van de tot heden te weinig bekende naald (I'algullle mécanique) van D'. BARATTA, ter nederdrukklng van de Cataract en ter vorming van eenen kunstmatlgcn oogappel Cpupilla artJficialls).

Die Kunst beruht auf dein, was uns Erfahrne preisen.

Bandgriffe können erst Exempel richtig tveisen.

MANNILIU3.

H~ïet schijnt als aan onzen tijd eigen, dat liet nieuw ontdekte in de genees— en heelkunde algemeen en gretig wordt opgenomen, terwijl het oude, vroeger reeds bekende en somtijds hetere, dikwijls minder hekend of vergeten wordt. De redenen hiervan schijnen mij toe daarin gelegen te zijn, dat de meeste kunstoefenaren zich meer bijzonder bezig houden met hetgeen de dag voortbrengt, en daarvan meer bijzonder kennis dragenj waarom zij voor het oude of vroeger bekende geene behoefte meenen te gevoelen, en daarmede geheel onbekend blijven. Door deze onbekendheid met het vroegere , kan men derhalve ook daarvan de waarde niet weten of leeren kennen. Het is daarom, dat ik hier herzegge hetgeen ik bereids vroeger heb opgemerkt: <c dat alleen ge« schiedkundige studie de grondslag is van alle ware gron ■

Sluiten