Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« in het oog. Toen ik het onderzocht, was het rood en« pijnlijk, en hij had koorts; weshalve ik hem twaalf « oneen bloed liet aftappen.

« Dewijl hij reeds zoo lang aan oogontsteking onder« hevig was geweest, ontstond er eene ligte passive « ontsteking in het geopereerde oog, welke bijna twee « maanden duurde; toen hij vervolgens daarvan bevrijd « was , bleef de oogappel helder en groot, maar hij zag <t niets, en kon zelfs het donker van het licht niet « onderscheiden.

« Ik heb deze operatie beschreven om mijne nieuwe « wijze van opereren aan te toonen ; en ofschoon de « lijder het gezigt niet terug heeft bekomen, moet men a dit niet toeschrijven aan de kunstbewerking, maar « aan den ziekelijken staat van het netvlies, zijnde dit « het wezenlijk orgaan van het zien."

Wanneer men deze waarneming van Dr. Baratta en daarbij de afbeelding en ook de naald , in origineel , welke ik in vroegere jaren voor mij heb laten vervaardigen , met de afbeelding van de mechanieke naald van D'. Lüsardi , en tevens met de naald zelve vergelijkt, vindt men in deze beide voorgestelde en door deze

era rosso e dolente, ed aveva febbre, onde gli feci fare una cacciata di sangue di una libbra.

Essendo stato da si lungo tempo soggetto all ottalmia, facilroente si risveglio una lenta inflammazione nell' occhio operato , che gli duro quasi due mesi; quando poi ne fu libero, la pupilla rimase balla, grande ; ma non ci vedeva nulla , e neppure distingueva le

tenebre dalla luce.

Ho descritto tale operazione per dimostrare il nuovo mio metodo di operare, ed abbenche 1'ammalato non abbia potuto riacquistare la vista, non si debbe cio attribuire all' operazione , ma al non esserc stata sana la retina, essendo essa 1'organo esenziale della visione.

Sluiten