Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» zeggea: Ved i, er verrig t door ome o.oraanaer, , maar er eekie, ' > '

veel te doen over blij oen,

VERKLARING VAST PLAAT 3.

Fig. 1.

Stelt voor de uitgevonden naald van dr. Baratta, ter nederdrukking van de cataract en ter vorming van eene kunstmatige

stl bevtt" / " Th81"6 °f VerSchuifbare rin- welke door eene stift bevestigd is. B. Handvat.

Fig. 2.

a. De half cylindervormige steel of het hielstuk der naald b Een klem stutsel, tegen hetwelk de stalen veder (lig. 3) aandringt '

Fig. 3.

De stalen veder, waardoor de half cylindervormige steel achter waarts geschoven, weder voorwaarts bewogen wordt.

Fig. 4.

Het vaststaande gedeelte der naald. c. De punt van de naald b'J W,f Va7Cn ^en-blad , met een op zijde aangemaakt haakt'

:.rrciirkJe ™i,n

Fig. 3.

Eene stalen, kegelvormige stift, welke van een knopje voorzien is Fig. 6.

De schuiver van zilver of koper gemaakt, rf. De aangezette en aan den schuiver bevestigde ring. .. Opening voor de stift (fig. «.

Fig. 7.

Het hecht met de buis f, waarin de stalen veder bevat is.

Sluiten