Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parallel met een verschuiving van het zuurbasenevenwicht zou verloopen. Hij formuleert dit als volgt: een verschuiving van het zuurbasenevenwicht in acidotische richting geeft een verschuiving van het bloedbeeld in myeloische richting, terwijl een verschuiving van het zuurbasenevenwicht in alkalotische richting de neiging heeft het bloedbeeld in „lymphatischen zin" te veranderen.

Om zijn hypothese te bewijzen onderzocht hij die toestanden, waarbij de drie-phasen-regel van Schilling te verwachten was, dus lijders aan acute infectieziekten. Aangezien hij vond, dat eventueele verschuivingen van het zuurbasenevenwicht slechts van korten duur waren, koos hij speciaal die toestanden uit, waarbij de verschillende perioden elkander snel opvolgden. Met name onderzocht hij lijders aan malaria en vond een matige acidosis in de koortsperiode, een geringe alkalosis in de koortsvrije periode; de veranderingen van het bloedbeeld waren met zijn veronderstelling in overeenstemming. Een geljjk effect vond hij bij kunstmatig verwekte koortstoestanden door behandeling met pyrifer (een uit bacteriën bereid praeparaat).

Nieuwe bewijzen zocht hij in experimenteele acidosis en alkalosis. Bij gezonde proefpersonen werd een lichte acidosis gemaakt door hun salmiak toe te dienen. Vervolgens werd het bloedbeeld volgens Arneth uitgeteld en inderdaad bleek een kernverschuiving naar links als mede een relatieve lymphopenie op te treden. Om uit te sluiten, dat de toediening van het zout als zoodanig de verandering bewerkte, werd daarna bicarbonas natricus gegeven, waardoor dus evenzeer een zout werd toegevoegd. Nu bleek echter, zij het ook niet heel overtuigend, dat een lichte kernverschuiving naar rechts tegelijk met een geringe alkalosis optrad.

Verschillende onderzoekers hebben daarna soortgelijke experimenten bij menschen en dieren gedaan. Waar de resultaten nagenoeg gelijk waren, heeft het geen zin ze hier in finesses te bespreken (S. Uchoka1), Földes en Sherman, Heinsheimer). Zij komen allen hier op neer:

Experimenteele acidosis geeft een bloedbeeld, zooals het voor

') Bjj de vertaling van het oorspronkelijke artikel, dat in het Poolsch was geschreven, is Prof. N. van Wjjk zoo vriendelijk geweest mij te helpen.

Sluiten