Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

Geslacht. Leeftijd.

Datum.

Alkali reserve vol °/„

Chloor gr. p. L. K Ca , Witte Bloedlichaampjes.

~ — | Q —— 1 1 KLINISCHE DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

T PI. E R Yy mgr.%jmgr.% TotaaI j jV gt |ggm j Ly Gm | Eqs Bag N

^ pol. ^ 51 10"1_ 32 56 — 19 3 6 3 3 — 3 591^ 22 5 — '/a — Tetanie (na strumectomie). In 1931 thyreotoxi-

3 31/32 cose.

3-8-'31: Basaalmetabolisme -f- 87 %. 1-9-'31: Strumectomie.

15-9-'31: Basaalmetabolisme +15%. 8-1-'32: Chvostek ++• Trousseau +.

34 200 m ^ 17 3 2 32 47 1 85 252 ~~ ~~ ~~ 29 0 10-2 2-84 23000 — 291/, 52Vo 8 10 — —. — Volvulus met tetanie en peritonitis. In shock-

' | ' toestand. Inoperabel. Bloed ureum 1650 mgr. p. L.

Chvostek ++. Trousseau ++. Iufuus glucose 10 %. + 1 L. NaCl 10 gr. t volvulus dundarm.

35 V 28 12-10-'32 108 1 Q3

° — — — _ _ 20850 2 20 64 7 7 — — — Tetania gastrica. (Geval Acad. Ziekenhuis Gro¬

ningen). Stenoseerend ulcus duodeni. Retentie braken. Bloed ureum 1200 mgr. p. L. (broomloog). Tetanieverschjjnselen.

J. ^ 52 25 10-32 87 2.47 — — — — 10100 — 15 74 5 3 3 — — Tetania gastrica. (Geval Acad. Ziekenhuis Gro¬

ningen). Stenoseerend carcinoma pylori. Sterk braken. Bloed ureum 1350 mgr. p. L. (broomloog).

cf 49 10 11- 31 80 2.10 3.01 — _ — — _ 15100 3 14 64 16 2 1 — — Gastrcenteritls acuta. Diarrhoe, braken. Temp.

37°6. Bloed ureum: 2260 mgr. p. L. (broomloog). Ontleend aan Dr. J. G. Hoge: Dissertatie Groningen 1932 (geval IX, p. 97).

111 31/32 ^ *3 ** 31 ^4 3 3 * ^4 ^ 28 74 18-' 9.7 1.9 6800 — 4 77 12V2 5 — l'/a — Carcinoma coeci. Sedert een jaar moe. Anaemi-

sche klachten. Lever dubieus. Milt niet palpabel. Kloven aan de mondhoeken. Nagelmisvormingen. Faeces benzidine +. Vrij HC1 aanwezig. X-foto: adhaesies aan het duodenum.

23-11-'31: koorts, infiltraat in appendixstreek, gaat spontaan terug.

11-'32: overleden. Obductie: carcinoma coeci.

371^30/31 ^ 3* ^ ^ 58/42 18.6 9.6 1.9 5400 — n 45'/2 31 7V2 3Vj l'/a — Colitis gravis. Slijm en bloeddiarrhoe. Bloed

Wassermann -f-. Rectoscopie: uleera.

40 107 31/32 ^ 43 5 31 505 3 10 3-62 2-14 °'58 65/35 19-8 10-6 1,9 — — 78V2 15 51/2 ]/j */a — Stenosis pylori. In 1926 maagresectie voor ulcus,

sedert blijven klagen. In 1927 zware haematemesis. Bloedtransfusie. Anaemische klachten, soms diarrhoe, tongpijn. Buik drukpijnlijk, hepar palpabel, lien dubieus, faeces benzidine -|—Hb 46. Achloorhydrie: geen melkzuur. X-foto maag: resectie, stenosis, mogelijk carcinoma. Braakt hevig. 20-11-'31: jejunum fistel; geen verbetering. 22-11'32 maagfistel. Waarschijnlijk carcinoma.

Sluiten