Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehalte van het bloed (No. 83) was het K-gehalte normaal, het Ca-gehalte werd daarentegen herhaaldelijk aan den lagen kant gevonden.

Kylin heeft bij functioneele neurosen een stijging van den K-spiegel en een daling van den Ca-spiegel gevonden. Ik vond bij No. 56 het K-gehalte iets verlaagd, bij No. 53 zoowel het K als het Ca beslist verhoogd en bij Nos. 52, 54 en 55 alles normaal.

Kylin, Kisch en Spiro vinden bij lijders aan insufficientia cordis met oedeem een verhoogd K-gehalte en een verlaagd Cagehalte. Bij No. 18 met oedemen en ascites vond ik eveneens het K-gehalte verhoogd, maar het Ca-gehalte normaal, terwijl ik bij Nos. 74 en 81 met enorme oedemen het Ca-gehalte zeer verlaagd vond. Overigens vond ik den K-spiegel steeds of normaal of te laag (Nos. 74, 75, 76, 78, 80, 81) en den Ca-spiegel normaal, zelfs éénmaal verhoogd (No. 76). Bovengenoemde auteurs vonden hetzelfde bij nierinsufficientie. Ik vond hierbij het K-gehalte aan den lagen kant (Nos. 15, 16, 17) en het Ca-gehalte normaal.

Bij de patiënten met andemie steeg de Ca-spiegel iets en daalde de K-spiegel iets, naar mate de anaemie verdween (Nos. 44, 82, 83). Bjj No. 84 waren beide spiegels normaal. De twee lijders aan polyglobulie (Nos. 85 en 86) hadden een iets te laag K-gehalte

en een normale Ca-waarde.

Patiënte No. 87 met haeviorrhagische diathese vertoonde den hoogsten K-spiegel, dien ik überhaupt vond en een laag Ca-gehalte. De verklaring hiervan moet misschien in de zeer vertraagde stolling gezocht worden. Het bloed moest dientengevolge heel lang blijven staan, voordat de voor de bepaling benoodigde hoeveelheid serum kon worden verkregen. In dien tijd is dus misschien K uit de erythrocyten in het serum getreden. Bjj de leukaemiepatiënten (Nos. 88 en 89) werd een normale Ca-spiegel gevonden, bij No. 89 een te lage K-spiegel.

Bij den eenigen asthma-patiënt, dien ik onderzocht (No. 67), vond ik het K iets aan den hoogen kant en het Ca normaal. Een schommeling van den K-spiegel naar beide kanten vond ik ook bij de lijders aan longtuberculose (Nos. 60, 61, 62, 63, 64). Opmerkelijk is, dat bij No. 63 het Ca-gehalte abnormaal hoog en het K-gehalte zeer laag was.

De patiënten met ulcus ventriculi (Nos. 40, 41, 42, 43, 44) hadden

Sluiten