Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het meerendeel een wat lagen K-spiegel en een normaal Cagehalte.

Bij de acute infectieziekten vond ik het K meestal lager dan normaal en ook het Ca-gehalte aan den lagen kant van het normale, in de reconvalescentie vertoonden beide spiegels de neiging weer tot het normale niveau te geraken.

Dit alles tezamen beschouwende, kan ik zeggen, dat de schommelingen van den kaliumspiegel èn bij dezelfde soort van aandoeningen èn bij denzelfden patiënt op verschillende dagen bijzonder groot z\jn en eigenlijk nagenoeg altijd veranderingen in beide richtigen kunnen voorkomen, maar dat de schommelingen van den calciumspiegel gewoonlijk zeer gering zjjn. Zoo moet het dan wel vanzelf spreken, dat bij deze onstandvastigheid der termen, ook het quotiënt van K/Ca vrij willekeurig heen en weer schommelt. Nemen we de normale grenzen van het quotiënt met Kylin aan van 1.7—2.15, dan vind ik dit van de 130 bepalingen 36 keer < 1.7 en 11 keer > 2.15. Dit wil dus zeggen, dat in ruim 36 % van het aantal onderzoeken een afwijking van den norm werd gevonden.

Wanneer we ten slotte de waarde van de alkali-reserve en de waarde van het kalium/calcium quotiënt naast elkaar beschouwen, dan zien we dat,

In 28 % van het totale aantal bepalingen het quotiënt laag is en in 8 % tevens de alkali-reserve. Voorts is in 8 % van het totale aantal onderzoekingen het quotiënt hoog en slechts éénmaal, dat is dus in 0.8 %, is tevens de alkali-reserve hoog (bjj No. 68).

Vijfmaal (Nos. 29, 34, 87, 93, 98), dat is dus in 4 % van het totale aantal gevallen, vinden we een hoog quotiënt en een lage alkali-reserve en éénmaal (No. 97), dat is dus 0.8 %, een hooge alkali-reserve en een wat laag quotiënt.

Als eenige conclusie kan uit mjjn getallen slechts volgen, dat bij manifeste acidosis het quotiënt K/Ca kleiner wordt. Met betrekking tot manifeste alkalosis heb ik geen onderzoekingen kunnen doen en kan ik dus geen objectieve argumenten aanvoeren; het lykt mjj echter alleszins aannemelijk, dat hierbij het quotiënt K/Ca zal stagen.

Wyst dit op een vagotonen of op een sympathicotonen toestand by acidosis? De tegenspraak, die hierover allerwege heerscht,

Sluiten