Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. DERMATOPLASTIEK MET DARM EN PERITONE PLASTIEK MET HUID.

I. Dermatoplastiek met darm.

Bij een hond, Mankie, bij welken ik vroeger (25 Juli 1907) twee bilaterale dunnedarmanastomosen gemaakt had, om na te gaan wat verkieslijker is, de darmlumina met het mes of den thermocauter te klieven, opende ik 10 September 1907 wederom den buik en reseceerde dat deel van den dunnen darm, waarin beide bilaterale anastomosen aangelegd waren. Zooals later bij nameten bleek bedroeg de lengte van dit stuk 82 cM. Alvorens het orale en anale deel van den dunnen darm te vereenigen, schakelde ik van het anale deel nog 12 cM. uit, waarbij ik zorg droeg, dat het bijbehoorende mesenterium gespaard bleef. Aan weerskanten van de voedende vaten voor den op deze wijze geisoleerden dunnedarmcylinder knipte ik het mesenterium naar den kant van de radix mesenterii zoo ver mogelijk in, om de uitgeschakelde darmlis goed beweegbaar te maken. Daarop verrichtte ik eene eindelingsche anastomose, om de continuiteit van den darm te herstellen en hechtte de randen van het ingeknipte mesenterium aan elkaar. Den 12 cM. langen met zijn mesenterium geisoleerden darmcylinder knipte ik vervolgens aan de contramesenteriale zijde open, zoodat ik een rechthoekigen darmlap kreeg. Dezen bracht ik buiten de buikholte en sloot het peritoneum aan weerskanten van den mesenteriumsteel doorloopend, daarbij zorgdragend, dat die steel en dus de voedende vaten van den darmlap niet in de knel konden geraken. Daarna sneed ik uit de buikhuid een rechthoekigen lap even groot als den verkregen darmlap en naaide daarna dezen laatste in het verkregen huiddefect en wel zóó, dat het slijmvlies naar buiten gekeerd was.

Na bijkomen uit de narcose herstelde Mankie weldra.

Sluiten