Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vinden, waar min of meer verband gelegd wordt tusschen muskieten en de gele koorts.

De rechter Selby vermeldt volgens F i n 1 a y de groote muskietenmassa tijdens de epidemie in Noord-Amerika van 1853 en zegt, dat de muskieten toen grijze ringen om hun lichaam hadden en vlugger en venijniger beten dan vroeger.

L a r o c h e vestigt in 1854 in zijn encyclopedie de aandacht op de groote massa muskieten gedurende de gelekoorts-epidemie in de zuidelijke staten van Amerika van 1853, en zegt dezelfde combinatie van verschijnselen reeds in 1797 in Philadelphia te hebben waargenomen gedurende de verschrikkelijke epidemie, die daar toen heerschte.

Dr. Leblond schreef in 1805: „La fièvre jaune est endemique dans les pays chauds et marécageux des tropiques, dans les villes sujettes a leur influence, dans les nouveaux défrichements de terrains limoneux et partout oü 1'on est tourmenté par les cousins."

Hammond vermeldt het merkwaardige geval van Summerville, Georgia, van 1854. Deze stad, die nooit gele koorts had gehad, ondanks dat ze vlak bij Augusta lag, waar de gele koorts voorkwam sedert 1839, kreeg plotseling een uitgebreide epidemie, in aansluiting aan de verschijning van muskieten in ontzaglijke hoeveelheden, hetgeen men toeschreef aan den aanleg van talrijke waterputten.

* Het eerste directe verband tusschen gele koorts en muskieten is te vinden in een artikel van D r. J. C. N o 11, van Mobile, Alabama, in de New-Orleans Medical Journal van 1848, waarin hij veronderstelt, dat het gele-koorts-gif verspreid wordt door een of ander insect, „that remains very close to the ground".

, Dr. Louis Beauperthuy, een Fransch medicus

Sluiten