Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volkomen overeenkomst tusschen de anatomische verschijnselen en de afwijkingen in het bloed bij de experimenteele infectie met leptospira icteroïdes en leptospira icterohaemorrhagiae. Hij acht, althans voor wat betreft de anatomische afwijkingen, dat hierdoor een steun gegeven wordt voor de leptospira als aetiologisch moment van de gele koorts.]

7. De epidemiologische en klinische verschillen tusschen de gele koorts en de ziekte van Weil zijn zóó fundamenteel, dat het moeilijk is om aan te nemen, dat ze veroorzaakt zijn door zóó verwante micro-organismen, als die van Noguchi en Inada. [Nu de ziekte niet meer in zoo heftige epidemieën voorkomt als vroeger, toen, zooals G u i t e r a s zegt, ze b.v. in één zomer de heele Mississippivallei tot aan San Louis aan de Missouri ontvolkte en de verwoesting en de schrik was van de blanken in de Vereenigde Staten, in haar zegetocht alleen te evenaren door de griep, heeft dit argument alleen maar theoretische waarde; anders zou de opvatting, dat Noguchi in plaats van met gele-koorts-patiënten geëxperimenteerd heeft met patiënten met de ziekte van Weil, moeilijk aan te nemen zijn. Schüffner houdt de klinische verschillen voor gradueel, niet principieel en ook de publicaties over de pathologisch-anatomische verschijnselen bij beide ziekten gaven destijds den indruk, dat deze niet absoluut karakteristiek zijn.]

8. Guiteras kreeg geen resultaten met de sera en vaccins van Noguchi. Ze werden trouwens altijd gecombineerd met de gebruikelijke bestrijdingsmiddelen van de gele koorts.

9. Het bloedbeeld van de gele koorts behoort, volgens G u i t e r a s, tot de groep van ziekten, veroorzaakt door een filtreerbaar virus, die dicht bij de protozoënziekten staat, terwijl het bloedbeeld van de ziekte van Weil over-

Sluiten